Materialhantering


Avbokning av annons

Annonsmaterial och övrigt underlag ska skickas in enligt datum för manusstopp.

Avbokning av annons ska ske skriftligen senast 1 dag före manusstopp

Skicka e-post till: redaktionen@kustnytt.se


Vi förbehåller oss rätten att ta bort annonser som strider mot riktlinjerna för Tryckfrihetsförordningen.


Skicka material

Annons, bild- och textmaterial ska skickas i följande format

- Färdig annons skickas som öppen PDF-fil alternativt Word-fil

- Underlag till annons skickas som öppen PDF-fil alternativt Word-fil

- Bilder skickas som högupplöst JPEG alt. PNG (icke-privata filer)


Material som inte skickas in i tid riskerar att inte behandlas alls.


Med reservation för ändringar

Information angiven på denna hemsida gäller med reservation för eventuella förändringar. 

KustNytt förbehåller sig rätten att

- utan förvarning ändra utgivningsdatum 

- vid behov redigera material 

- publicera och arkivera inskickat material


Alla personliga uppgifter skyddas med hänvisning till Dataskyddsförordningen.